Merkur

Zpět na úvodní stranu

Aktuálně

Sluneční soustava

-Slunce

-Venuše

-Země

-Mars

-Jupiter

-Saturn

-Uran

-Neptun

-Pluto a Kuiperův pás

-Asteroidy

-Komety a Oortovo mračno

Vzdálený vesmír

Galerie

Odkazy

Merkur je planeta, která obíhá nejblíže Slunci. Díky tomu, že nemá prakticky žádnou atmosféru, se teplotní rozdíly mezi osvětlenou a neosvětlenou polokoulí pohybují okolo 600 stupňů Celsia, což je rekord. Povrch Merkuru se velmi podobá měsíčnímu. Je zbrázděn mnoha krátery, trhlinami a průrvami. Jeho vnitřní stavbě dominuje obrovské železné jádro, jež vyplňuje asi tři čtvrtiny objemu planety. Díky vysokému obsahu železa je Merkur planetou s druhou největší průměrnou hustotou, hned po Zemi.

Na obloze je Merkur pozorovatelný obtížně, protože se obvykle sdržuje v blízkosti Slunce. Několikrát do roka se však od něj vzdálí natolik, že může být pozorován ráno či večer za soumraku. Od hvězd se liší tím ,že "nebliká", svítí pokojným světlem. Optimálně dosahuje jasnosti Saturnu.