Venuše

Zpět na úvodní stranu

Aktuálně

Sluneční soustava

-Slunce

-Merkur

-Země

-Mars

-Jupiter

-Saturn

-Uran

-Neptun

-Pluto a Kuiperův pás

-Asteroidy

-Komety a Oortovo mračno

Vzdálený vesmír

Galerie

Odkazy

Venuše je co do velikosti, hmotnosti a vnitřní stavby planetou nejpodobnější Zemi. Téměř ve všem ostatním se ale tato "dvojčata" liší. Atmosféra Venuše je například stokrát hustší a skládá se výhradně z oxidu uhličitého, což způsobuje silný skleníkový efekt, díky němuž je teplota na povrchu Venuše asi pět set stupňů Celsia. Když v tomto pekle prší, padají z oblohy kapičky kyseliny sírové. Atmosféra má tak obrovskou hmotost, že pravděpodobně v průběhu několika miliard let donutila planetu otáčet se opačným směrem - Venuše tedy rotuje opačně než všechny ostatní planety. I přes tuto vpravdě ďábelskou charakteristiku se však objevily plány, jak tutp planetu terraformovat - přeměnit na obyvatelnou pro člověka. Tento proces by ale trval přinejmenším osm set let, takže my se toho asi už nedočkáme. Jednou v budoucnosti to ale bude určitě velmi zajímavé.